ایجاد موقعیت مجازی جهت بحث و گفتگو در خصوص کلیه موضوعات مدیریت پسماند
ــاده واحده : نظر به اهميت ضرورت ساماندهي مديريت پسماند در شهر تهران (اعم از توليد، جمع‌آوري و بازيافت) با استناد به مفاد بند 4ـ7ـ2 از سند طرح جامع و بندهاي 2، 3، 5، 18 و 19 از ماده هفتاد ويكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و الحاقات قانوني آن و هم‌چنين مفاد قانون مديريت پسماند شهرداري تهران موظف است با تشكيل كميته اجراي مفاد اين مصوبه (طرح جامع مديريت، پسماند شهر تهران)در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با همكاري و هماهنگي كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد. الف) اعضاي كميته مديريت اجراي پسماند شهر عبارتند از: 1ـ معاون خدمات‌شهري شهرداري (رئيس كميته) 2ـ رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست استان تهران 3ـ رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 4ـ نماينده منتخب شوراي اسلامي شهر تهران 5ـ نماينده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 6ـ نماينده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تبصره : كميته مذكور مجاز است حسب موضوع از ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط جهت حضور در جلسات كميته و ارائه نظرات كارشناسي دعوت نمايد. ب) طرح جامع مديريت پسماند: ب ـ1ـ چشم‌انداز ـ افق 1404 در افق 1404 با توجه به سياست‌هاي كلي كشور، مديريت يكپارچه پسماند، مديريتي است كاملاً منطبق بر محورهاي توسعه پايدار به گونه‌اي كه در منطقه به لحاظ كيفي بالاترين رتبه را به لحاظ رعايت استانداردهاي مربوط اخذ نموده، حداقل انتشار آلودگي در محيط را داشته و به طور كاملاً يكپارچه عمل نموده و تمامي استانداردهاي معتبر را اعمال نمايد. ب ـ 2ـ اهداف كلي چشم‌انداز برنامه جامع مديريت پسماند شهر تهران در افق برنامه 1404، توسعه سيستمي معتبر در مديريت پسماند شهري به لحاظ زيست‌محيطي و اجتماعي به روش پايدار و مقرون به صرفه براي كلان‌شهر تهران بوده و اين سيستم مبتني بر توسعه پايدار بر آرمان‌هاي به شرح ذيل استوار است. 1ـ ارتقاء سطح فناوري سيستم مديريت پسماند با بهره‌گيري از تمام امكانات و روشهاي ممكن 2ـ توليد مواد و انرژي پس از بازيافت 3ـ کاهش فشار بر زمين 4ـ افزايش درصد مشارکت اجتماعي و مردمي در مديريت پسماند 5ـ ظرفيت‌سازي در بخش خصوصي و شهرداري 6ـ ايجاد ساختارهاي لازم 7ـ کاهش اثرات زيست‌محيطي 8ـ افزايش سطح رضايت‌مندي شهروندان ب ـ3ـ تعيين استراتژي‌هاي مديريت پسماند شهر تهران اين رويكرد بيانگر دستيابي به سيستم پايدار مديريت مواد زايد جامد بوده كه توسعه ساختـار (شامل سازماني و عملياتي) و ساير عناصر موظف مديريت پسماند در آن لحاظ شده است. در ضمن ملزومات و پيش‌نيازهاي مديريت پسماند شهري در هرم زير نشان داده شده است . هرم مديريت پسماندهاي جامد شهري، ملزومات و پيش نيازها 1) توسعه ساختار سازماني و عملياتي در مديريت يكپارچه پسماند (پيوست شماره يك) 2) فرهنگ‌پذيري براي کاهش توليد پسماند در مبدأ توليد (پيوست شماره دو ) 3) افزايش بازيافت و بازيابي مواد با تأکيد ويژه بر تفکيک از مبدأ (پيوست شماره پنج ) 4) ورود فن‌آوري‌هاي جديد و بومي‌سازي آن‌ها 5) مکانيزه کردن جمع‌آوري به تفکيک پسماند تر و خشک (پيوست‌هاي شماره سه و چهار) 6) افزايش عمليات مکانيکي و بيولوژيکي براي بازيافت مواد و توليد کمپوست (پيوست شماره پنج ) 8) بازيابي انرژي (پيوست شماره پنج ) 9) کاهش تدريجي دفن با رويکرد دفن بهداشتي (پيوست شماره شش) ب ـ4ـ سرفصل‌هاي برنامه اهداف اجرايي که بر اساس استراتژي‌ها و اهداف کلي استخراج مي‌شود. نشانگر سرفصل‌هاي اجرايي مديريت پسماند شهر تهران مي‌باشد که شامل موارد زير مي‌باشد: 1ـ طرح فرهنگ‌پذيري 2ـ طرح جمع‌آوري پسماند 3ـ طرح حمل و نقل 4ـ طرح بازيافت و پردازش 5ـ طرح دفع و مراقبت‌هاي پس از دفع شرح جامع هر يك از موارد فوق در جدول‌هاي آتي آورده شده است. ب ـ 5 ـ گزينه نهايي مديريت پسماند شهر تهران و ارائه پيشنهادات (پيوست شماره يك) با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در خصوص گزينه‌هاي مناسب در مورد مديريت پسماندها، گزينه نهايي در نظر گرفته شده جهت اجراي مديريت جامع پسماندهاي شهر تهران در يك افق 5 ساله تا سال 1392 بشرح ذيل مي‌باشد. الف) ايجاد سازمان مديريت پسماند شهر تهران ب) تشکيل «کميته مديريت اجرايي پسماند شهر تهران» ج)جمع‌آوري و ذخيره‌سازي پسماند به تفکيک تر و خشک د ) پردازش پسماندها شامل: کيسه پاره‌کن، سرند اوليه، جداسازي، سرند ثانويه، تخمير، RDF، پرس و دفن بهداشتي زايدات باقيمانده ب ـ6 ـ نخاله‌هاي ساختماني با استناد به مصوبه « ساماندهي راه‌كارهاي حقوقي و اجرايي برخورد با متخلفين پخش، دفع، حمل و امحاء غير مجاز و نامناسب پسماندها در فضاها و معابر عمومي » تصويبي در پنجاه و پنجمين جلسه رسمي شورا به تاريخ 29/8/86 ـ ابلاغي به شماره 15027/973/160 به تاريخ 9/5/86. شهرداري تهران موظف است نسبت به تهيه دستورالعل جهت فرآيند تخريب و حفاري، جمع‌آوري، بارگيري، حمل و پردازش نخاله‌هاي ساختماني شهر تهران اقدام نمايد. رتبه‌بندي پيمانكاران مرتبط و چگونگي نظارت و پايش بر عملكرد پيمانكاران مذكور و تعيين نقاط لازم جهت تخليه و بازيافت نخاله‌هاي ساختماني بايد در دستورالعمل فوق‌الذكر لحاظ و دستورالعمل مزبور مي‌بايد به تأييد كميته اجراي مفاد اين مصوبه (موضوع بند الف ماده واحده اين مصوبه ) برسد. ب ـ 7 ـ پسماندهاي ويژه شهرداري تهران موظف است با استناد به مفاد قانون مديريت پسماند و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب هيأت وزيران و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران در اين خصوص و با رعايت قوانين و مقررات موضوعه نسبت به تهيه دستورالعمل لازم با لحاظ فرآيند جمع‌آوري، تفكيك، حمل و پردازش پسماندهاي بيمارستاني و ويژه در چارچوب مأموريت‌هاي قانوني هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و مسئول اقدام نمايد. استقرار سيستم زباله‌سوز استاندارد جهت امحاء پسماندهاي ويژه به تأييد سازمان محيط زيست و همكاري شهرداري تهران مي‌بايد در دستورالعمل مذكور لحاظ شده و در نهايت به تأييد و تصويب كميته اجرايي اين مصوبه رسانيده شود.

 منبع:سایت شورای اسلامی شهر تهران

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۴ مرداد۱۳۸۸ساعت 22:59  توسط شکوفه بسیم   |